admin

เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรั …

เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรั …

เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรั …

เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

ได้รับทุนวิจัยจากบริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัด (Huntsman) และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ในหัวข้อ Metal complex catalysts for preparation of polyurethane foams

ได้รับทุนวิจัยจากบริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัด (Hu …

ได้รับทุนวิจัยจากบริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัด (Huntsman) และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ในหัวข้อ Metal complex catalysts for preparation of polyurethane foams Read More »