admin

เชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย หรือผู้ที่สนใจทบทวนความรู้เนื้อหาเคมี ม.ปลาย มาเรียนเคมี กับอาจารย์เคมีจุฬาฯ

ภาควิชาเคมี เชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย หรือผู้ที่สนใจทบทวนความ …

เชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย หรือผู้ที่สนใจทบทวนความรู้เนื้อหาเคมี ม.ปลาย มาเรียนเคมี กับอาจารย์เคมีจุฬาฯ Read More »

น้องๆ ม.3 โครงการห้องเรียนพิเศษ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ทางภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสต …

น้องๆ ม.3 โครงการห้องเรียนพิเศษ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Read More »

เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขา green chemistry and sustainability รอบที่ 1 ภาคการศึกษาภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรั …

เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขา green chemistry and sustainability รอบที่ 1 ภาคการศึกษาภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 ภาคการศึกษาภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรั …

เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 ภาคการศึกษาภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

Bacterial cellulose-based re-swellable hydrogel: Facile preparation and its potential application as colorimetric sensor of sweat pH and glucose

ทำวุ้นมะพร้าวให้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดความเป็นกรด-เบสและกลู …

Bacterial cellulose-based re-swellable hydrogel: Facile preparation and its potential application as colorimetric sensor of sweat pH and glucose Read More »