ทุนการศึกษา

For Graduate Programs

For international students

Eligible for whole M. Sc and Ph. D.
Period 2 years for M. Sc. and 3 years for Ph. D.
Application period 
Round 1 : around 25 Feb
Round 2 : around 23 Apr
Round 3 : around 15 Jun
Round 4 : around Nov
More information visit here or contact thitirat.ph@chula.ac.th

Eligible for whole Ph. D.
Period 3 – 5 years for Ph. D.
Application period 
Round 1 : 1 May – 20 Jun 
Round 2 : 1 Oct – 7 Nov
More information visit here or contact your advisor

Eligible for whole M. Sc and Ph. D.
Period 9 mounths/year for M. Sc. and Ph. D.
Application period Before July
More information visit here or contact thitirat.ph@chula.ac.th

For local students

Eligible for whole Ph. D.
Period 3 – 5 years for Ph. D.
Application period 
Round 1 : 1 May – 20 Jun 
Round 2 : 1 Oct – 7 Nov
More information visit here or contact your advisor

Eligible for whole M. Sc and Ph. D.
Period 2 years for M. Sc. and 3 – 5 years for Ph. D.
Application period 
Round 1 : around March
Round 2 : around May
Round 3 : around Jun
Round 4 : around Nov
Round 5 : around Dec
More information visit here or contact thitirat.ph@chula.ac.th

Eligible for whole M. Sc and Ph. D.
Period 9 mounths/year for M. Sc. and Ph. D.
Application period Before July
More information visit here or contact thitirat.ph@chula.ac.th

For Undergraduate Programs

BSAC

Sixteen scholarships are granted in each academic year to students who have shown academic excellence with the highest GPAX and achieved the rank 1st – rank 4th of class. -The 1st and 2nd ranks will be awarded full Tuition and Academic Fees for two semesters. -The 3rd and 4th ranks will be awarded half Tuition and Academic Fees for two semesters.

Five Scholarships are granted in each academic year to Non-Thai students.  The scholarships will cover full tuition and academic fees for four years of study.  The recipient must be responsible for the tasks assigned by the Office of International Affairs, Faculty of Science, and International Programs for a period of no more than 30 hours per semester.

For more information, contact: BSAC Office. Tel. (+66) 2218-7712, 088-693-3734
Email: learnbsac@gmail.com
Website: http://bsac.chemcu.org

Two Scholarships are granted in each academic year to the representatives of BSAC Program for public relation activities.

ป. ตรี เคมี

– ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่จ่ายจริง
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 87,600 บาท/ปี (ปริญญาตรี) 104,400 บาท/ปี (ปริญญาโท)และ 144,000 บาท/ปี (ปริญญาเอก)
– ค่าหนังสือ 5,000 บาท/ปี (ปริญญาตรี) 10,000 บาท/ปี (ปริญญาโท) และ 15,000 บาท/ปี (ปริญญาเอก)
– ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำโครงงาน/วิจัย (ระดับการศึกษาละ 1 ครั้ง จ่ายในชั้นปีที่ 2 เทอม 1) 10,000 บาท/ปี (ปริญญาตรี) 25,000 บาท (ปริญญาโท) และ 30,000 บาท (ปริญญาเอก)
– ค่าคอมพิวเตอร์ (ระดับการศึกษาละ 1 ครั้ง จ่ายในชั้นปีที่ 1 เทอม 2) 25,000 บาท (ปริญญาตรี) 35,000 บาท (ปริญญาโทและเอก)
– ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นำเสนอผลงานในต่างประเทศ (ระดับการศึกษาละ 1 ครั้ง) สนับสนุนไม่เกิน 80,000 บาท 
– ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการไปทำวิจัยในต่างประเทศ (ต่อระดับการศึกษา) อัตราไม่เกิน (1-3 เดือน) 375,000 บาท ปริญญาตรี (3-6 เดือน) 750,000 บาท ปริญญาโท และ (6-12 เดือน) 1,500,000 บาท ปริญญาเอก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.acad.sc.chula.ac.th/scholarship-detail.php?id=69&type=6
สอบถาม ติดต่อ:  Email: scholarship-detail.phacademic.sci.cu@gmail.com
งานวิชาการและกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/acad.sc.cu
Website: http://www.acad.sc.chula.ac.th

– ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่จ่ายจริง
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 30,000 บาท/ปี

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.acad.sc.chula.ac.th/scholarship-detail.php?id=69&type=6
สอบถาม ติดต่อ:  Email: scholarship-detail.phacademic.sci.cu@gmail.com
งานวิชาการและกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/acad.sc.cu
Website: http://www.acad.sc.chula.ac.th

– ค่าทุนการศึกษาปีละ 105,000 บาท

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.acad.sc.chula.ac.th/scholarship-detail.php?id=69&type=6
สอบถาม ติดต่อ:  Email: scholarship-detail.phacademic.sci.cu@gmail.com
งานวิชาการและกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/acad.sc.cu
Website: http://www.acad.sc.chula.ac.th

– ค่าทุนการศึกษา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.acad.sc.chula.ac.th/scholarship-detail.php?id=69&type=6
สอบถาม ติดต่อ:  Email: scholarship-detail.phacademic.sci.cu@gmail.com
งานวิชาการและกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/acad.sc.cu
Website: http://www.acad.sc.chula.ac.th

-ค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.acad.sc.chula.ac.th/scholarship-detail.php?id=69&type=6
สอบถาม ติดต่อ:  Email: scholarship-detail.phacademic.sci.cu@gmail.com
งานวิชาการและกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/acad.sc.cu
Website: http://www.acad.sc.chula.ac.th

– ค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

สำหรับปีการศึกษา 2566
รับสมัครทุนการศึกษาตั้งแต่วันนี้ – 14 กรกฎาคม 2566 (ส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์)
กำหนดการสัมภาษณ์ทุนวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 แบบออนไลน์
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มทุนการศึกษา : https://citly.me/c6mGX
ส่งแบบฟอร์มทุนการศึกษา เป็น pdf ไฟล์เดียว ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อ-นามสกุลนิสิต : https://forms.gle/njM1C5DxRRRaq89f6

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.acad.sc.chula.ac.th/scholarship-detail.php?id=69&type=6
สอบถาม ติดต่อ:  Email: scholarship-detail.phacademic.sci.cu@gmail.com
งานวิชาการและกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/acad.sc.cu
Website: http://www.acad.sc.chula.ac.th

– ค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง
– ค่าหอพัก
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.acad.sc.chula.ac.th/scholarship-detail.php?id=69&type=6
สอบถาม ติดต่อ:  Email: scholarship-detail.phacademic.sci.cu@gmail.com
งานวิชาการและกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/acad.sc.cu
Website: http://www.acad.sc.chula.ac.th

– ค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.acad.sc.chula.ac.th/scholarship-detail.php?id=69&type=6
สอบถาม ติดต่อ:  Email: scholarship-detail.phacademic.sci.cu@gmail.com
งานวิชาการและกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/acad.sc.cu
Website: http://www.acad.sc.chula.ac.th

– ค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง

สอบถาม ติดต่อ: หน่วยพัฒนาวิชาการและพัฒนานิสิต (วิชาการ) งานวิชาการและกิจการนิสิต
โทร. 02-218-5010