ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

7 กรกฎาคม 2564
เวลา 9.39 น. – 13.00 น.

สามารถติดตามรายละเอียดได้ผ่าน
Facebook Page: Science CU Student 64xxx (Official)