Support Us

        ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งต่อความรักและความปรารถนาดีให้กับน้องๆ นิสิตเคมี จุฬาฯ ผ่านการร่วมบริจาคเงินเข้า “กองทุนพัฒนาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์” เพื่อใช้ในการดำเนินการของโครงการพัฒนาการศึกษาของภาควิชา เช่น

  • การพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อรองรับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและการทำวิจัยระดับแนวหน้า
  • การพัฒนาห้องพักนิสิตในรูปแบบ Student Space เพื่อให้นิสิตสามารถทำงาน พูดคุยอภิปราย และพักผ่อนในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และยังกระตุ้นให้เกิดการรวมพลังสร้างสรรค์เพื่อสังคม
  • ทุนการศึกษาโครงการ 4+1 สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่มีศักยภาพในการทำวิจัย โดยเริ่มทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ Senior Project ระดับปริญญาตรี จนถึงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท และสามารถใช้เวลาเพียง 1 ปีเพื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาโทได้ด้วยงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและตีพิมพ์ได้ ภาควิชาจึงสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และปริญญาโทชั้นปีที่ 1 แก่นิสิต

พิเศษ… ของที่ระลึกพร้อมตราสัญลักษณ์ของเคมีจุฬาฯ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย คู่ควรกับการเก็บไว้เป็นของที่ระลึก

  • หากท่านบริจาค 499 บาทขึ้นไป (ถึง 998 บาท) ท่านจะได้รับสเปรย์กำจัดไวรัส สูตรไม่ใช้แอลกอฮอล์ พัฒนาโดยอาจารย์เคมีจุฬาฯ ใช้แล้วผิวไม่แห้ง ไม่ระคายเคือง
  • หากท่านบริจาค 999 บาทขึ้นไป (ถึง 1,498 บาท) ท่านจะได้รับร่ม กันแดด กันลม กันฝน กันได้ทุกมรสุม
  • หากท่านบริจาค 1,499 บาทขึ้นไป (ถึง 1,998 บาท) ท่านจะได้รับซองใส่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สีฟ้าสดใส ใส่ได้ทั้งโน้ตบุ๊ก ไอแพด และแท็บเล็ต เหมาะกับชีวิตสมัยใหม่อย่างยิ่ง
  • หากท่านบริจาค 1,999 บาทขึ้นไป ท่านจะได้รับกระเป๋าสะพายผ้า สีครีม ใส่สารพัดของจุกจิก หิ้วได้สะพายได้

นอกจากนี้หากท่านเชิญชวนเพื่อนๆในรุ่นเดียวกัน (เช่น รุ่น 56) หรือรวมรุ่นพี่รุ่นน้องที่มีเลขรหัสรุ่นลงท้ายด้วยเลขเดียวกัน (เช่น รุ่น 50, 60 และ 70) ร่วมกันบริจาคจนรวมยอดได้ครบ 120,000 บาท (เทียบเท่าค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 ปี ของทุนการศึกษาโครงการ 4+1) ภาควิชามีความยินดีขอเรียนเชิญท่าน เพื่อนๆ และพี่ๆ มาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาที่จะจัดขึ้นทุกปีการศึกษา

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้บริจาค

ผู้บริจาคเงินสมทบ “กองทุนพัฒนาภาควิชาเคมี” คณะวิทยาศาสตร์ ภายใน 30 ธันวาคม 2566 จะได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งสามารถนำไปใช้ในการหักค่าลดหย่อนภาษีได้จำนวน 2 เท่าของยอดบริจาค ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 655) พ.ศ. 2561

วิธีการบริจาค 

บริจาคได้ 3 ช่องทาง จากนั้นกรอกแบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดที่  https://www.cognitoforms.com/ChemCU/ChemCUFund  สำหรับจัดส่งของที่ระลึกต่อไป โดยของที่ระลึกจะจัดส่งได้ประมาณต้นปี 2567

ช่องทางที่ 1 บริจาคผ่านแอพพลิเคชันของธนาคาร โดยสแกน QR Code E-Donation นี้

 

 

 

 

 

 

ช่องทางที่ 2 จ่ายเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชี “คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย
                     เลขที่บัญชี 419-030940-7 ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ช่องทางที่ 3 บริจาคโดยมอบเป็นเงินสดได้ที่สำนักงานภาควิชาเคมี ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเวลาราชการ

กรณีบริจาคในนามบริษัทหรือนิติบุคคล กรุณาบริจาคผ่านช่องทางที่ 2 หรือ 3 เท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่คุณปรัศนียา เครือสำเภา สำนักงานภาควิชาเคมี ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-7710 โทรสาร 0-2218-7598 หรือเว็บไซต์ https://web.chemcu.org/th/โครงการปั้นนักเคมี/