From the Laboratory Bench to the Market “งานวิจัยขึ้นหิ้ง”

การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ Testing, Tracing ไปจนถึง Vaccination ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากนักวิจัยหญิงแนวหน้า 2 ท่าน ผู้ประสบความสำเร็จในการนำงานวิจัยพื้นฐานที่ศึกษาในห้องปฏิบัติการไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์แห่งอนาคต ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ของการเดินทางที่จะนำงานวิจัย “จากหิ้งสู่ห้าง”

ไม่ควรพลาดโอกาสที่จะได้ฟังข้อมูลจาก “อาจารย์แป้ง” ที่จะมาบอกเล่าถึงความคืบหน้าของการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่เป็น Protein subunit ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มเดียวกับ Novavax วัคซีนที่กำลังมาแรงและเป็นที่จับตามองว่ามีประสิทธิภาพทัดเทียมกับ mRNA มาฟังกันว่าเมื่อไร Baiya Phytopharm Co., Ltd. จะเปิดรับอาสาสมัครในการฉีดในคน และคนไทยจะมีโอกาสได้ใช้วัคซีนของคนไทยได้เมื่อไร สำหรับคนที่กลัวเจ็บเพราะเข็มฉีดยาต้องไม่พลาดมาฟัง “อาจารย์เปิ้ล” เล่าให้ฟังถึงความก้าวหน้าในการผลิต “Microneedle” ของ MiNeed Technology, Co., Ltd. ที่สามารถนำส่งยา เวชสำอาง เข้าสู่ผิวหนังเราได้โดยไม่เจ็บ ไม่ทิ้งรอยแแผลบนผิวหนัง

การบรรยายจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 14.00-15.30

https://chula.zoom.us/j/92058762499…
Meeting ID: 920 5876 2499
Password: 313785

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/6wNHBFyCToraKtef8