ความสำคัญของสิทธิบัตรกับงานวิจัย และสิทธิบัตรประเภทต่างๆ

โครงการ BeOurGuest ครั้งที่ 2
(โดยฝ่ายวิชาการ ร่วมกับฝ่ายวิจัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ )
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายเรื่อง
“ความสำคัญของสิทธิบัตรกับงานวิจัย และสิทธิบัตรประเภทต่างๆ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ภาควิชาวัดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น (ผ่านระบบ zoom)

สามารถเข้าฟังได้ผ่าน link ต่อไปนี้
https://chula.zoom.us/j/99040503605…
Meeting ID: 990 4050 3605
Password: 903996