โครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้เคมีภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย

อีกหนึ่งโครงการดีๆ จากภาควิชาเคมี จุฬาฯ เราจะยกปฏิบัติการไปสอนน้องๆ ที่โรงเรียน

ภาควิชาเคมี จัด โครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้เคมีภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ฉลอง 110 ปี การเรียนการสอนเคมีในประเทศไทย” หรือ CHEM CU MOBILE LAB 2022 ขึ้นในปีนี้เป็นครั้งที่ 4 รับโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 4 โรงเรียน

โรงเรียนใดที่เปิดสอนในพื้นที่แล้ว สนใจให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง หยิบจับเครื่องมือหลังจากเรียนออนไลน์มานาน สามารถดูรายละเอียดและใบสมัครได้ ตามลิงก์ shorturl.at/mAJOR หรือสแกน QR code ได้เลย