เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 ภาคการศึกษาภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

 สมัครออนไลน์ที่ https://www.register.gradchula.com/

 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

 ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ที่ http://www.grad.chula.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องทุนและการรับสมัครทาง FB messenger หรือที่

หลังจากสมัครทางออนไลน์ ต้องส่งเอกสารการสมัครมาที่อีเมล์ทันที เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการการสอบสัมภาษณ์และทุนการศึกษา

thitirat.ph@chula.ac.th สำหรับหลักสูตรเคมี

suwat.m@chula.ac.th สำหรับหลักสูตรเคมีสีเขียวและความยั่งยืน