อัปเลเวลเคมีขั้นเทพกับอาจารย์เคมี จุฬาฯ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ BrighterBee ขอนำเสนอหลักสูตรเคมีแบบจัดเต็ม!

 • เรียนสด 14 วิชาแบบเจาะลึก
 • เรียนย้อนหลังได้ทุกเวลาที่สะดวก
 • มีโจทย์ทบทวนและทดสอบความเข้าใจทุกบทเรียน
 • พร้อม option พิเศษ เพิ่มความเข้าใจเคมีผ่านการทำแล็บที่จุฬาฯ

สมัครเพื่อรับสิทธิ์ทดลองเรียนฟรีได้เลย! ที่ลิงก์นี้

        รายชื่อ 14 วิชามีดังนี้

 1. พื้นฐาน บทนำ
 2. โครงสร้างอะตอม
 3. ตารางธาตุ: สมบัติของธาตุต่างๆ
 4. พันธะเคมี
 5. ปริมาณสารสัมพันธ์
 6. แก๊ส
 7. ของเหลว ของแข็ง
 8. สารละลาย
 9. จลนพลศาสตร์เคมี
 10. สมดุลเคมี
 11. กรด-เบส
 12. เคมีไฟฟ้า
 13. เคมีอินทรีย์
 14. พอลิเมอร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณภควัต 087-105-0504 pakawat.s@irisconsulting.co.th
หรือ คุณเขมจิรา 084-333-4042 kemjira.k@irisconsulting.co.th

หัวข้อวิชาที่ครอบคลุม
ตัวอย่างการเรียนเรื่อง "บทนำก่อนเรียนเคมี (Introduction to Chemistry)"
ตัวอย่างการเรียนเรื่อง "ปริมาณสารสัมพันธ์ (Stoichiometry)"
ตัวอย่างการเรียนเรื่อง "โครงสร้างอะตอม (Atomic Structure)"
ตัวอย่างการเรียนเรื่อง "เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)"
ตัวอย่างการเรียนเรื่อง "พอลิเมอร์ (Polymers)"