เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาภาคต้นประจำปีการศึกษา 2567

            ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ที่ http://www.grad.chula.ac.th

สมัครออนไลน์ที่ https://www.register.gradchula.com/ หลังจากสมัครทางออนไลน์ ต้องส่งเอกสารการสมัครมาที่อีเมล์ทันที เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการการสอบสัมภาษณ์และทุนการศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องทุนและการรับสมัครทาง FB messenger

   Chemistry Program
– Website: CHEM-CU
– Email: thitirat.ph@chula.ac.th

  Green Chemistry and Sustainability Program
– Website: GreenSI @ChemCU
– Email: suwat.m@chula.ac.th