ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ที่ได้รับรางวัล CST Distinguished Chemist Award 2022

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ที่ได้รับรางวัล CST Distinguished Chemist Award 2022 (Physical Chemistry) จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ