วัคซีน Vaccination และการตอบสนองต่อโรคโควิด-19

😷 ในสถานการณ์โลกที่ผู้ป่วยโควิด 19 ยังคงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้คนกำลังฝากความหวังไว้กับวัคซีน แต่ด้วยกระแสข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนที่ออกมาล้วนสร้างความสับสนและความวิตกกังวลในการตัดสินใจให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก
💬ศาสตราจารย์ ดร.ธนาภัทร ปาลกะ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หนึ่งในทีม Chula Vaccine Research Center จะมาตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รวมถึงกลไกการทำงาน ข้อดี-ข้อเสีย ของวัคซีนแต่ละชนิด 💉❕❔
ติดตามรับฟังได้ทางรายการรอบตัวเรา สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ FM101.5MHz
📻 วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564
⏰ เวลา 10.30 – 10.55 น.