รางวัล“โครงการที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาปี พ.ศ.2565”

          ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่านที่ได้รับรางวัล “โครงการที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาปี พ.ศ.2565” รวม 12 โครงการ ซึ่งคณาจารย์ภาควิชาเคมีที่ได้รับรางวัลได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย พรภคกุล โครงการวิจัยเรื่อง”สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกะเพรา (Ocimum tenuiflorum) ในการยับยั้งแองจิโอเทนซิน-คอนเวอร์ติง เอนไซม์2 (เอซีอี2)”
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพล อินสิน โครงการวิจัยเรื่อง”การสลายยาปฏิชีวนะด้วยแสงโดยใช้นาโนคอมพอสิตของไทเทเนีย-ซิลิกา-ไอรอนออกไซด์ที่ถูกกระตุ้นด้วยสารประกอบพอร์ไฟรินของคอปเปอร์ (II)”

(ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก FB ของ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ)