ยา Molnupiravir อาจเป็นยารักษา COVID-19 ตัวแรกของโลก จากบริษัท Merck & Co

บริษัท Merck ร่วมกับ Ridgeback Biotherapeutics (บริษัท Start-up สัญชาติอเมริกาก่อตั้งเมื่อปี 2016 ที่มุ่งมั่นด้านการคิดค้นยารักษาโรคติดเชื้อ) ล่าสุดเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับยารักษา COVID-19 ตัวใหม่ ที่มีชื่อว่า โมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ซึ่งถูกคิดค้นและพัฒนาจากห้องแล็บในมหาวิทยาลัย Emory เมืองแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา เดิมจะถูกใช้เป็นยารักษาไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

จากการศึกษาทางคลินิก phase 3 clinical trials ในมนุษย์ พบว่าสามารถลดอัตราการป่วยหนักและอัตราการตายลงได้ถึง 50% ในผู้ป่วยโควิด-19 ระยะเริ่มต้นและระยะกลาง โดยยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสในร่างกายผู้ป่วย ในการทดลองกับผู้ป่วยอาสาสมัคร 775 คนจากประเทศต่าง ๆ พบว่า มีเพียง 7.3% ของผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับยา molnupiravir ที่ต้องเข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาล และไม่มีผู้ใดเสียชีวิต แต่ผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (placebo) มีจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือเสียชีวิต สูงถึง 14.1% นอกจากนี้ ยังพบว่ายา molnupiravir มีผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยอีกด้วย

เคมีของยาตัวนี้

ยาตัวนี้เป็น prodrug (ยาที่ยังไม่อยู่ในรูป active form ที่ออกฤทธิ์ได้) ที่เรียกว่า nucleoside analog เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนให้เป็นยาที่มีโครงสร้างคล้ายกับสารตั้งต้นในการสร้างสารพันธุกรรม RNA ของไวรัส (building blocks A, U, C, G) แต่เนื่องจากโครงสร้างทางเคมีของยาตัวนี้สามารถอยู่ในรูปแบบที่มีความคล้ายกับเบสทั้งชนิด cytidine (C) และ uridine (U) ทำให้ไวรัสเกิดความสับสนและเกิดการสร้างสารพันธุกรรมของไวรัสที่มีรหัสผิดพลาดจำนวนมาก จนไวรัสไม่สามารถมีชีวิตต่อไปได้นั่นเอง (รูปโครงสร้างทางเคมีเปรียบเทียบกันอยู่ในคอมเม้นแรกนี้)

ในปัจจุบัน Merck ยังคงศึกษาวิจัยทางคลินิกใน phase 3 อย่างต่อเนื่อง และเตรียมตัวที่จะยื่นขออนุมัติการใช้งานแบบฉุกเฉินจาก FDA ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทางบริษัทคาดว่าสามารถผลิตยาเพื่อรักษาผู้ป่วยได้ถึง 10 ล้านคนภายในสิ้นปี 2021 และจะผลิตเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้ ทางบริษัทเชื่อว่ายาชนิดใหม่นี้จะเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักมาก ทำให้สามารถบรรเทาอาการป่วย และลดความเสี่ยงในการต้องเดินทางเข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาลอีกด้วย

จากข่าวดังกล่าว ทำให้หุ้นของบริษัท Merck มีมูลค่าสูงขึ้นกว่า 12% และหุ้นบริษัทผู้ผลิตวัคซีนมีมูลค่าลดลง แต่ก็ยังคงน่าจับตามองต่อไปถึงผลกระทบเชิงบวกที่จะเกิดขึ้นจากการมีทั้งวัคซีนและยาตัวใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้เราต่อสู้กับวิกฤติโควิด-19 ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน

Reference

Merck pill seen as ‘huge advance,’ raises hope of preventing COVID-19 deaths.

Merck says its new Covid pill reduces the risk of hospitalization, death by half for some patients.