ภาควิชาเคมีเดินสายส่งมอบแอลกอฮอล์เจล ร่วมสู้ภัยโควิด-19

ในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.ปกรณ์ วรานุศุภากุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต, คุณพิมพันธุ์ สายเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมกับภาควิชาเคมี นำโดย รศ.ดร.วรวีร์ โฮเว่น หัวหน้าภาควิชาเคมี, ผศ.ดร.พุทธรักษา วรานุศุภากุล รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร และคุณภาวีณา จันทร์​แย้ม เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เดินสายส่งมอบแอลกอฮอล์เจลขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 320 ขวดให้กับหน่วยงานต่างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แก่ รพ.สนาม จุฬาฯ, หอพักจุฬา​นิวาส, หอพักนิสิต และ รพ. จุฬา​ฯ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในการช่วยเหลือและดูแลทั้งนิสิตและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างดี
พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบแอลกอฮอล์เจลให้กับมูลนิธิ​ดวงประทีป เพื่อส่งกำลังใจและช่วยสนับสนุนกิจกรรมของทางมูลนิธิที่นำโดยครูประทีป อึ้งทรงธรรม ที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลชุมชนคลองเตยที่กำลังเผชิญกับภาวะการระบาดของโควิด-19 หนักมากในขณะนี้