พัฒทรา ธีรพิบูลย์เดช

รองศาสตราจารย์ ดร. พัฒทรา ธีรพิบูลย์เดช

การศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

หัวข้องานวิจัยในปัจจุบัน

Research Summary

ผลงานตีพิมพ์

•Dissolvable and edible film for long-lasting kaffir lime aroma in food. International Journal of Food Science and Technology. 2020. Cited 0
•Biocompatible film sensors containing red radish extract for meat spoilage observation. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2020. Cited 27
•Amyloid-β aggregation inhibitors from Clerodendrum inerme L. Gaertn. Maejo International Journal of Science and Technology. 2019. Cited 0
Full list
Powered by Scopus