ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในรายการปังหรือพัง ฟังรีวิว

          ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบให้ปลอดภัยและเลือกใช้ให้ถูกวิธี ในรายการปังหรือพัง ฟังรีวิว… ตอน “ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบ”
นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องน้ำยาฆ่าเชื้อโรคแบบละเอียด ในรายการซื้อเก่ง ตอน “น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในบ้าน” ใช้อย่างไรให้ถูกวิธีและดีต่อสุขอนามัยในบ้าน