ผศ.ดร.ชฎิล กุลสิงห์ ได้รับรางวัล The 2023 GCxGC Awards

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชฎิล กุลสิงห์ ภาควิชาเคมี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล The 2023 GCxGC Awards จาก LECO และ Restek Corporation, Canada
อ้างอิง https://www.gcxgc-symposium.com/jpb-2022