น้องๆ ม.3 โครงการห้องเรียนพิเศษ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ทางภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสต้อนรับน้องๆ ม.3 โครงการห้องเรียนพิเศษ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวน 58 คน เพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านต่างๆ อาทิ Polymer Chemistry, 3D Printing, Chemical Biology และ Biofuel ซึ่งน้องๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและถามคำถามกันอย่างท่วมท้น หวังว่าน้องๆ จะได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ใหม่ๆ กลับไป และสนใจมาเรียนเคมีกับเราในอนาคต ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่สละเวลาและส่งทีมนิสิตมาช่วยงานให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยความราบรื่น