งานวิจัยทางด้าน microfluidics และ paper-based analytical devices (PADs) [Research Highlight EP.19]

ChemCUResearchHighlight Ep.19
ใครสนใจงานทางด้าน microfluidics และ paper-based analytical devices (PADs) สำหรับการพัฒนาเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดสารต่าง ๆ เช่น สารบ่งชี้โรค สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสารปนเปื้อนในอาหาร ลองฟังคลิปของ ผศ. ดร.มนพิชา ศรีสะอาด ได้จาก link นี้เลย https://youtu.be/VKHnXmSTzlw
สนใจรายละเอียดของอ.มนพิชา ติดตามที่: https://web.chemcu.org/monpichar-srisa-art/