กิจกรรมเสวนา “CHULA Sustainnovation Series Episode 1: Ocean Plastics”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการ Chula Zero Waste จัดกิจกรรมเสวนา “CHULA Sustainnovation Series Episode 1: Ocean Plastics” เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ Science Space คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
 
ในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “Ocean Plastics from International Perspectives” โดย Prof.John C. Warner, Ph.D. นักวิจัยและนวัตกรผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีสีเขียว เจ้าของแนวคิด 12 Principles of Green Chemistry
 
การเสวนาเรื่อง “Ocean Plastics” โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน Ocean Plastics ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬา ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.วรวีร์ โฮเว่น หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเคมีสีเขียว ความยั่งยืน และสิ่งแวดล้อม ได้แก่
 
1. Green Chemistry and Sustainability (International Program)
 
2. International Program in Hazardous Substances and Environmental Management
 
3. International Collaborative Program in Sustainable Materials and Technology for Industries
 
4. Environment, Development and Sustainability International Program
 
5. Innovative Engineering for Sustainability
 
ช่วงบ่ายร่วมกิจกรรม Chula’s Waste Journey การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมการพูดคุยแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ
 
อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.chula.ac.th/news/92642/