anno_all

เชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย หรือผู้ที่สนใจทบทวนความรู้เนื้อหาเคมี ม.ปลาย มาเรียนเคมี กับอาจารย์เคมีจุฬาฯ

ภาควิชาเคมี เชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย หรือผู้ที่สนใจทบทวนความ …

เชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย หรือผู้ที่สนใจทบทวนความรู้เนื้อหาเคมี ม.ปลาย มาเรียนเคมี กับอาจารย์เคมีจุฬาฯ Read More »

น้องๆ ม.3 โครงการห้องเรียนพิเศษ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ทางภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสต …

น้องๆ ม.3 โครงการห้องเรียนพิเศษ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Read More »

ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากร ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี

เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 คณาจารย์ภาควิชาเคมีได้ร่ …

ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากร ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์ ได้รับรางวัล ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิษฐ์ ปราณีนรารัต …

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์ ได้รับรางวัล ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565 Read More »

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ภา …

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2565 Read More »

เปิดตัวหลักสูตรออนไลน์แห่งแรกด้านความปลอดภัย Chemical Hazard and Safety Management

ศาสตราจารย์ ดร.วรวีร์ โฮเว่น หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทย …

เปิดตัวหลักสูตรออนไลน์แห่งแรกด้านความปลอดภัย Chemical Hazard and Safety Management Read More »

รับมอบเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศขนาดใหญ่จากทางบริษัท M-PLUS FILTRATION

ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาหัวหน้าภาควิชาเคมีแ …

รับมอบเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศขนาดใหญ่จากทางบริษัท M-PLUS FILTRATION Read More »

อาจารย์ ดร. ภูมิเดช พู่ทองคำ ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่น

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ภูมิเดช พู่ทองคำ ที่ได้ร …

อาจารย์ ดร. ภูมิเดช พู่ทองคำ ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่น Read More »