anno_all

ผศ.ดร.ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการเจาะประเด็นข่าว 7HD ในหัวข้อ “ไขปัญหา ! ผ้าเปลี่ยนเป็นสีชมพู เพราะน้ำยาซักผ้าขาว”

ผศ.ดร.ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการเจาะประเ …

ผศ.ดร.ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการเจาะประเด็นข่าว 7HD ในหัวข้อ “ไขปัญหา ! ผ้าเปลี่ยนเป็นสีชมพู เพราะน้ำยาซักผ้าขาว” Read More »

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “Chem Challenge ครั้งที่ 10

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8:00–16:30 น. …

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “Chem Challenge ครั้งที่ 10 Read More »

นิสิตภาควิชาเคมีได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม มูลนิธิ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าท …

นิสิตภาควิชาเคมีได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม มูลนิธิ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ Read More »