ภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Active Recruitment 2022

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรโท เอก ของภาควิชาเคมี จุฬาฯ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังของกิจกรรม Active Recruitment 2022 ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสองหลักสูตร ได้แก่
Distinguishing enantiomers by tip-enhanced Raman scattering: Chemically modified silver tip with an asymmetric atomic arrangement
การจำแนกคู่อิแนนทิโอเมอร์สามารถทำได้อาศัยเทคนิคทิปเอนฮานซ์รามานสแกตเตอริง (tip–enhanced Raman scattering) ร่วมกับการปรับแต่งพื้นผิวของทิปด้วยโมเลกุลตรวจวัดที่ไม่มีไครัล คือ พารา–เมอร์แคปโตพิริดีน (para–mercaptopyridine) เทคนิคนี้สามารถตรวจวัดความเข้มของสัญญานรามานที่แตกต่างกันได้เมื่อ 3 คู่อิแนนทิโอเมอร์ที่มีหมู่ไฮดรอกซิล และ/หรือ หมู่อะมิโน เกิดอันตรกิริยาเชิงโมเลกุลกับโมเลกุลตรวจวัดที่อยู่บนพื้นผิวของทิป กลไกการจำแนกคู่อิแนนทิโอเมอร์นี้เกิดขึ้นโดยอาศัยสนามไฟฟ้าที่ไม่สมมาตรที่ปลายทิป ร่วมกับการวางตัวของโมเลกุล ที่เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลตรวจวัดที่อยู่บนพื้นผิวของทิปและหมู่ฟังก์ชันของอิแนนทิโอเมอร์

E-learning

โปรดตรวจสอบห้องเรียนออนไลน์ได้ ที่นี่