ภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Know more about us

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรโท เอก ของภาควิชาเคมี จุฬาฯ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังของกิจกรรม Active Recruitment 2022 ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสองหลักสูตร ได้แก่
4D Printing Of Multi-Stimuli Responsive Protein-Based Hydrogels For Autonomous Shape Transformations
การพิมพ์สามมิติคือการเตรียมวัสดุให้มีโครงสร้างที่ซับซ้อนและมีองค์ประกอบทางเคมีได้ตามที่ต้องการ การนำวัสดุที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการพิมพ์สามมิติจะทำให้เราได้วัสดุอัจฉริยะที่สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพได้ ดร.เบญจพร นฤภัยได้พัฒนาการพิมพ์สามมิติโดยใช้ไฮโดรเจลจากโปรตีน โดยที่ไฮโดรเจลชนิดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและรูปร่างตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การเปลี่ยนกรด-เบส และการใช้เอนไซม์ คุณสมบัติพิเศษของระบบนี้จะทำให้เราสามารถเตรียมวัสดุอัจฉริยะ เช่น แอคชูเอเตอร์ ตัวพาส่งยา หุ่นยนต์นิ่ม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้