ภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Active Recruitment 2021

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรโท เอก ของภาควิชาเคมี จุฬาฯ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังของกิจกรรม Active Recruitment 2021 ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสองหลักสูตร ได้แก่

งานวิจัยเด่น

Electrospun nanofibrous sheet doped with a novel triphenylamine based salicylaldehyde fluorophore for hydrazine vapor detection

• A novel triphenylamine based salicylaldehyde fluorophore (compound 1) was performed via Suzuki cross-coupling reaction.

• The electrospun nanofiber sheet based on compound 1 was formed by applying the electrospinning technique where the average diameter was 324.6 ± 91.6 nm.

• Sensing nanofiber sheet exhibited a sensitive and selective reaction to hydrazine (HZ) vapour with a linear concentration range of 0.2-1 %w/v in aqueous solution.

นิสิตทุกระดับชั้น
นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต