สำหรับนิสิตจุฬาฯ รับความคุ้มครอง Covid-19 เพิ่มเติมฟรี

สำหรับนิสิตจุฬาฯ รับความคุ้มครอง Covid-19 เพิ่มเติมฟรี นอกเหนือจากประกันโควิดที่มหาวิทยาลัยทำให้กับ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต* โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MTL Click และลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
การเพิ่มกรมธรรม์กลุ่มระบุเพียงเลขประจำตัวประชาชนและวันเกิด โดยไม่ต้องระบุเลขผู้เอาประกัน
สำหรับนิสิตที่เคยดาวน์โหลดและเพิ่มกรมธรรม์แล้ว รับความคุ้มครองทันทีเพียงล็อคอินเข้าแอปพลิเคชั่น MTL-Click อีกครั้ง และทำตามขั้นตอนตามโพสนี้นะครับ
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น MTL Click
*บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ได้รับการคัดเลือกให้ทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับนิสิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2563