เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 ภาคการศึกษาภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก รอบที่ 1 ภาคการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

สมัครออนไลน์ที่ : https://www.register.gradchula.com/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.grad.chula.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องทุนและการรับสมัครทาง FB messenger: Chem-CU Graduate Study หรืออีเมลที่: thitirat.ph@chula.ac.th