เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 ภาคการศึกษาภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2566

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก รอบที่ 2 ภาคการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2566

สามารถดูรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ ทุนการศึกษา และสามารถดูขั้นตอนการสมัครและเอกสารที่จำเป็นได้ที่ ลิงก์นี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.grad.chula.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องทุนและการรับสมัครทาง FB messenger: Chem-CU Graduate Study หรืออีเมลที่: thitirat.ph@chula.ac.th