แนะนำอาจารย์ใหม่ภาควิชาเคมี อ.ดร.บุศรินทร์ สวัสดิ์ล้น

            อ.ดร.บุศรินทร์ สวัสดิ์ล้น สำเร็จการศึกษาจาก École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2564 และเข้าบรรจุเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเคมีเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา งานวิจัยที่สนใจคือ การใช้เครื่องมือ molecular volcano plots และวิธีการคำนวณทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลมหัต (big-data analysis) มาศึกษาและพัฒนาปฏิกิริยาเคมีและตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีต่างๆ