ควรฉีดวัคซีนไหม?

จุฬาฯ ตอบทุกคำถาม: ควรฉีดวัคซีนไหม? วัคซีนป้องกันได้แค่ไหน? รอคนอื่นฉีดเราไม่ต้องฉีดก็ได้ใช่ไหม? วัคซีนจุฬาฯ ถึงไหนแล้ว? ฯลฯ
กับ ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาฯ ดำเนินรายการโดย ฟรัง นรีกุล เกตุประภากร (นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬา)