ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นำพล อินสิน และ รศ.ดร.คเณศ วงษ์ระวี ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น

            ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลวิจัยของคณะฯ และขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่
1. ผศ.ดร.นำพล อินสิน ได้รับรางวัลในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ และ
2. รศ.ดร.คเณศ วงษ์ระวี ได้รับรางวัลในสาขาเทคโนโลยี
 
(ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก FB ของ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ)

          เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Chem Hazard and Safety Management Open House 2022  ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-11.00น โดยในงานจะมีการเสวนาและเปิดตัวหลักสูตรเรียนออนไลน์ด้าน chem hazard & safety management ที่แรกของประเทศไทย!! โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิเข้าร่วมงานฟรี (รับจำนวนจำกัด) ที่ https://forms.gle/Hmoc7mPStVsTxkPw9