หอพักนิสิตการเดินทาง


ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถไฟฟ้าบีทีเอส)

สถานีสยาม และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ


รถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที)

สถานีสามย่าน


องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถโดยสารประจำทางบีเอ็มทีเอ)

ถนนพระรามที่ 1: สายรถประจำทาง 11, 25, 54, 73, 79 และ 204

ถนนพระรามที่ 4: สายรถประจำทาง 21, 34, 40, 47, 50, 67, 93 และ 141

ถนนพญาไท: สายรถประจำทาง 29, 36, 36, 501 และ 542

ถนนอังรีดูนังต์: สายรถประจำทาง 16, 21 และ 141ห้องสมุด


ห้องบรรณสารภาควิชาเคมี
อยู่ที่ชั้น 11 อาคารมหามกุฎ ภายในประกอบด้วยห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องเอนกประสงค์


โรงอาหาร


โรงอาหารอาคารจุลจักรพงษ์
ตั้งอยู่ใกล้กับอาคารมหามกุฎ มีอาหารที่สะอาดในราคาย่อมเยา

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมีอาหารหลากหลายประเภทอยู่ตามโรงอาหารทั่วมหาวิทยาลัย


สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ


รถโดยสารภายในจุฬาฯ
รถโดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก สำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรจุฬาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 7.00-19.00 น

Chula Wi-Fi
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9


สวนสาธารณะช็อปปิ้ง และ ดื่มกินพิพิทธภัณฑ์ และ หอศิลป์สถานที่อื่นๆ


ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th