เคมี จุฬาฯ ยังคงครองอันดับหนึ่งของไทยและทำอันดับดีขึ้นในระดับโลก
CHEM-CU Continues to Rank as the Top Chemistry Department in Thailand and Moves Up in the Global Ranking.

   3 มีนาคม 2563 – คอกโครัลลีไซมอนส์ (Quacquarelli Symonds, QS) ได้ประกาศผลการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject สำหรับปี 2563 โดยในปีนี้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดให้อยู่ในช่วง 151 -200 ขยับขึ้นจาก 201 – 250 ในปีที่แล้ว และยังคงครองอันดับหนึ่งของภาควิชาเคมีที่ดีที่สุดของไทยเช่นเคย

   การจัดอันดับนี้ประเมินจาก 4 ตัวชี้วัดหลักคือ ชื่อเสียงทางวิชาการ, ทัศนคติของผู้จ้างงานบัณฑิต, สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนงานวิจัย และ H-index ในปีนี้ ภาควิชาเคมี จุฬาฯ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นในด้าน ชื่อเสียงทางวิชาการ, สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนงานวิจัย และ H-index

   นอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้อันดับ 1 ของไทยใน 4 กลุ่มสาขาวิชาหลัก คือ ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ สังคมศาสตร์และการจัดการ

   นอกจากสาขาเคมีแล้ว จุฬาฯ ยังคงได้รับการจัดอันดับให้เป็น อันดับ 1 ของไทย อีก 20 สาขาวิชา เช่น ภาษาศาสตร์ วิศวกรรมเคมี ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ กฎหมาย การเงินและการบัญชี ฯลฯ

   ข้อมูลเพิ่มเติม www.topuniversities.com/ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th