เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาปลาย


 

ภาควิชาเคมี ได้เปิดรับสมัครนิสิตที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่: https://www.register.gradchula.com/

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Facebook page: Chem-CU Graduate Study

Graduate Admission for Academic Year 2020 - Second Semester

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th