รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบการสมัคร 11 – 31 พฤษภาคม 2563)
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี 02-2187596 ต่อ 807 หรือ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th