ลงทะเบียนรับสิทธิความคุ้มครองประกันชีวิต ไวรัส Covid-19   นิสิตจุฬาฯ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิความคุ้มครองประกันชีวิต ไวรัส Covid-19 ที่มหาวิทยาลัยจัดทำให้จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ฟรี ดังนี้

- นิสิตไทยทุกคน ทุกชั้นปีรวมบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนผ่านมหาวิทยาลัย กดรับสิทธิ์ประกันได้ผ่านทางแอปฟลิเคชั่น "MTL Click" ที่ลิ้งก์ https://www.muangthai.co.th/news/view/covid-19

- หากมีข้อขัดข้องเฉพาะราย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้นิสิตติดต่อ call center เมืองไทยประกันชีวิตที่เบอร์ 1766

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th